logo ratusz logo fwg
GTF. Jedność w różnorodności.

GTF. Jedność w różnorodności.

Oliwski Ratusz Kultury, galeria sztuki

2019.01.04 - 2019.01.30

Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne istnieje od 1947 roku. Jest największym i najprężniej działającym stowarzyszeniem fotograficznym na Pomorzu. Celem Towarzystwa jest krzewienie wiedzy, umiejętności i estetyki fotograficznej oraz wspieranie inicjatyw związanych z tą dziedziną sztuki na Pomorzu. GTF prowadzi kursy i warsztaty fotograficzne, organizuje konkursy i plenery, służy pomocą młodym adeptom fotografii. W siedzibie GTF (Gdańsk Strzyża, Al. Wojska Polskiego 8/10) odbywają się regularnie spotkania i wystawy prac członków towarzystwa oraz zaproszonych fotografików. Członkowie Towarzystwa odnoszą liczne sukcesy artystyczne, a ich prace są nagradzane na polskich i europejskich konkursach fotograficznych. 

Na wystawie swoje fotogramy prezentują członkowie zarządu Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego: Izabela Demkowicz, Adam Dereszkiewicz, Adam Fleks, Adam Gardziewicz oraz Aleksander Orzechowski.