logo ratusz logo fwg

Oliwski Ratusz Kultury działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 000286430 1 procent

Podsumowanie roku 2019 w liczbach - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Różne tradycje-wspólne emocje. Debata online

Różne tradycje-wspólne emocje. Debata online

Oliwski Ratusz Kultury, inne

2020.12.11 18:00

RÓŻNE TRADYCJE - WSPÓLNE EMOCJE

Spotkanie-debata online na temat różnic i podobieństw w celebrowaniu świąt grudniowych (m.in. Boże Narodzenie, Chanuka) w tradycji rzymsko-katolickiej, protestanckiej, prawosławnej, w islamie i judaizmie.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnej Parafii Katedralnej Św. Mikołaja w Gdańsku, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku oraz Synagogi BEIT Trójmiasto.

Zagadnienia:
- Korzenie – tradycja i historia religii
- Kulinaria i zwyczaje
- Obrzędowość, modlitwy, symbolika

Moderatorka: dr Barbara Forysiewicz, Instytut Badań nad Kulturą na Uniwersytecie Gdańskim.

Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook Fundacji Wspólnota Gdańska
Termin: 11.12.2020, piątek, godz. 18.00-20.00


Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska
Spotkanie organizowane w ramach projektu Wigilia Oliwska, współfinansowanego przez Miasto Gdańsk.

O moderatorce:
Barbara Forysiewicz – od 2009 roku doktor nauk humanistycznych, obecnie adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi badania w obszarze performatyki, głównie obrzędowości
i sztuki religijnej. Główny przedmiot naukowych zainteresowań stanowi ikona prawosławna.
Ważniejsze publikacje: Strach, wstręt i wstyd w ikonografii Paruzji. Sposoby obrazowania i oddziaływanie na odbiorcę, w: Strach, wstręt, wstyd i inne fobie/Czapiga Małgorzata, Konarska Katarzyna (red.), Colloquia Anthropologica
et Communicativa
, 2017; Warsztaty ikonograficzne w służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja: język - teologia - kultura/Nowak Małgorzata, Przyczyna Wiesław ( red. ), 2017; Ucieczka do nieba. O alienacji ikonopisa jako komponencie procesu tworzenia ikony, w: Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy/Czapiga Małgorzata, Konarska Katarzyna ( red. ), Colloquia Anthropologica et Communicativa, nr 8, 2015.